Penjelasan Risalah Syarat-Syarat, Wajib-Wajib, dan Rukun-Rukun Sholat dari Imam Muhammad Bin Abdul Wahhab

Mukadimah

Segala puji hanya milik Allah tuhan pemelihara seluruh Alam, akhir kehidupan yang baik milik orang-orang yang bertakwa, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zolim.

Dan saya bersaksi tidak ada tuhan yang benar kecuali Allah saja dan tidak ada tandingan bagi-Nya

Dan aku bersaksi bahwa pemimpin, nabi, imam, tauladan kita adalah Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muthallib keturunan Hasyim dari suku Quraish lahir di Mekkah dan wafat di Madinah.

Dan aku bersaksi, sesungguhnya beliau utusan Allah untuk dua bangsa (jin dan manusia), untuk bangsa arab, dan non arab. Dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi setelahnya.

Dan saya bersaksi beliau telah menyampaikan ar risalah (agama Islam), menunaikan tugas, membimbing umat, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya sampai beliau wafat, semoga kesejahteraan dan dan keselamatan diberikan kepadanya, kepada saudaranya dari kalangan para nabi, para rasul, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai hari kiamat.

Amm ba'du

Ini adalah kita yang menjelaskan karya Imam, Sang Pembaharu, Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu syarat-syarat sholat, beliau merujuk kepada buku-buku fikih madzhab hambali.

Kami memohon kepada Allah agar merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menganugerahinya dengan balasan yang lebih baik atas jasa besarnya kepada Islam.

Kami memohon agar Allah menghimpun beliau dan kita dalam kelompok hamba-hamba Allah yang shalih bersama para nabi, para rasul, shiddiqin, syuhada, orang-orang shalih, mereka adalah sebaik-baik teman.

Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada nabi kita, Muhammad, dan keluarganya, semua sahabatnya.


Referensi:

Syarhu risalati syuruti sholati wa wajibatiha wa arkaniha lil imam muhammad bin abdul wahhab.Hal 2,5-6. cetakan pertama 1439. Karya Syaikh Abdul Aziz Ar rajihi.

Malang, Ahad 30 Muharram 1443/3 September 2021

Akhukum fillah

Ridwan Apriliyanto

Mahasiswa Semester 3 Prodi Pend. Bahasa Arab

IAIN Pontianak


Murojaah

Dodi Iskandar

No comments:

Post a Comment