Contoh Do'a Meminta Syafa'at Yang Benar

Syafa'at maknanya adalah permohonan atau do'a. Meminta syafa'at kepada selain Allah termasuk syirik besar yang pelakunya tidak akan dimaafkan jika tidak bertobat sebelum mati.

Syafa'at bermanfaat untuk diampuni dosa. Dengan sebab terhapusnya dosa maka akan selamat dari neraka. 

Allah Ta'ala memberikan syafa'at melalui para makhluknya untuk menyalurkannya kepada manusia yang membutuhkan ampunan dosa. Akan tetapi, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar syafa'at dapat diterima. 

Diantaranya:

1. As syaafi' (penyalur syafaat) harus mendapatkan keridoan dan ijin dari Allah. Keridoan yang dimaksud adalah penyalur syafa'at tersebut dipastikan ahli tauhid. Mereka yang berpeluang mendapatkan ijin dari Allah untuk menyalurkan syafaat meliputi utusan-Nya, para malaikat-Nya, para ulama soleh dan para hamba yang Allah cintai dan merekapun mencintai-Nya.

2. penerima Syafa'at (Al masfu'u) wajib dari kalangan ahli tauhid. Di antara manusia ahli tauhid bertingkat-tingkat dalam menjauhi dosa. Para ahli tauhid juga ada yang pernah melakukan dosa-dosa besar dan kecil selain syirik yang mungkin belum sempat ditobati ketika hidup di dunia sehingga mereka sangat butuh kepada syafa'at agar dihapuskan dosanya di hari kiamat dan pada akhirnya mereka dapat masuk ke dalam surga.

Di antara contoh kalimat do'a meminta syafa'at:

1. اللهم شفع في رسولك يوم القيامة

allohumma syaffi' fiyya rosuulaka yaumal qiyaamati

Artinya:

Wahai Allah berilah aku syafa'at melalui rosul-Mu pada hari kiamat

2. اللهم شفع في ملائكتك

Allohumma syaffi' fiyya malaaikataka

Artinya:

Wahai Allah berilah aku syafa'at melalui para malaikat-Mu

3. اللهم شفع في العلماء

 الصالحين

Allohumma syaffi' fiyya ulamaa'a asholihiina

Artinya:

Wahai Allah berilah aku syafa'at melalui para ulama yang soleh

4. اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك

Allohumma syaffi' fiyya ibaadaka alladziina tuhibbuhum wayuhibbunaka

Artinya:

Wahai Allah berilah aku syafa'at melalui para hamba-Mu yang engkau cintai dan merekapun mencintai-Mu

Dan do'a yang semisalnya.


Referensi:

Syarah Qowaid Arba. Syaikh Soleh Aalu Syaikh. hal 27-29

Malang, Rabu 5 Rajab 1442/ 17 Februari 2021

Al fakir ilallah

Abu Aisyah Dodi Iskandar

No comments:

Post a Comment