Jalan Keselamatan Bagi Setiap Muslim Dari Berbagai Fitnah

Segala sanjungan hanya milik Allah semata, tuhan pemelihara segenap alam. Akhir perjalanan yang baik hanya milik para insan yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa tidak ada permusuhan, kecuali kepada para pelaku kezoliman (kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, kemaksiatan, keharaman dan turunan-turunannya).

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja dan tidak boleh ada tandingan bagi Allah. Saya bersaksi 
bahwa sesungguhnya beliau adalah sayyid kami (pemimpin), nabi kami, suri tauladan kami, idola kami, Muhammad putra Abdullah, cucu Abdul Muthollib, dari kabilah al hasyim, dari suku Quraish, lahir dan tumbuh besar di Makkah dan wafat di Madinah. Aku bersaksi bahwa sungguh beliau adalah utusan Allah, rasulullah, diutus untuk dua bangsa, manusia dan jin, beliau adalah penutup para nabi, tidak akan ada lagi nabi setelah beliau.

Aku bersaksi bahwa sungguh Allah telah mengirimkannya sebagai rahmat untuk semua alam dan sebagai hujjah (argumen) atas seluruh makhluknya.

Aku bersaksi, sungguh beliau telah menyampaikan ajaran Islam sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap seluruh alam, beliau telah menunaikan amanah (mendakwahkan), telah membimbing umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Beliau telah meninggalkan umatnya di atas jalan hidup yang putih (jelas), malam bagaikan siangnya, tidak akan menyimpang dari jalan tersebut kecuali ia pasti binasa. Kesejahteraan dan keselamatan semoga dianugerahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya dengan baik sampai tegaknya hari kiamat.

Sesungguhnya aku memuji Allah di hadapan kalian, bersyukur kepada-Nya, menyanjung dengan segala kebaikan, memohon tambahan keutamaan-Nya, mengemis kepada-Nya agar mengkaruniakan kepada kita keikhlasan (sempurna di atas tauhid) dalam beramal, jujur dalam bertutur kata,  meminta kepada-Nya agar memperbaiki amalan kami, hati kami, niat kami dan keturunan kami, dan memohon agar dijaga dari berbagai kesesatan fitnah yang nampak jelas ataupun yang tersembunyi.

Sesungguhnya fitnah adalah perkara yang telah diwanti-wanti oleh nabi sholallahu alaihi wasallam agar jangan terjerumus ke dalamnya.

Beliau menganjurkan untuk terus berdoa kepada Allah meminta keselamatan dari fitnah. Tidak perlu diragukan, di zaman now, banyak fitnah dengan segala bentuk jenis dan variannya.

Semoga Allah mudahkan aku (kata penulis) untuk menorehkan pesan dalam lembaran-lembaran kertas ini, semoga menjadi bagian dari peran serta, andil, dalam menjelaskan jalan keselamatan bagi setiap muslim dari berbagai fitnah.

Aku memohon kepada Allah Zat Yang Maha Suci, agar menganugerahkan kepada kami ilmu yang berfaidah, amal soleh, dan mewafatkan kami di atas Islam, bukan wafat dalam kondisi telah berubah dari Islam, bukan pula dalam keadaan berganti dengan selain Islam (karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang di dunia), sesungguhnya Allah pelindung kami, dan Zat Yang Maha Kuasa, semoga kesejahteraan dan keselamatan tercurah atas nabi kita, keluarganya, dan segenap para sahabatnya.

Referensi:
Assabilil munjiyyi lil muslim minal fitan. Syaikh Abdul Aziz Ar rojihi. Hal 5-6

Pontianak, Rabu 24 Dzul qoidah 1441/ 15 Juli 2020

Akhukum fillah

Abu Aisyah Dodi Iskandar

No comments:

Post a Comment