ِِِAkhlak Kepada Rasulullahﷺ

 1. Taat kepada beliau, mengikuti jejak beliau, mengikuti petunjuk beliau, meneladani beliau, dan mengikuti para pengikut beliau.
 2. Mendahulukan kecintaan kepada beliau Sholallaohu Alaihi Wasallam daripada selain beliau, menghormati dan mengangungkan beliau.
 3. Senantiasa bershalawat dan mengucapkan salam kepada beliau ketika mengingat beliau
 4. Senantiasa waspada agar tidak menyelisihi beliau dan berbuat maksiat kepada beliau.
 5. Tidak mendahulukan perkataan siapapun daripada sabda dan pendapat beliau, siapapun dia (dan setinggi apapun kedudukannya di hadapan manusia).
 6. Mengimani kenabian dan kerasulan beliau, dan membenarkan beliau dalam setiap apa saja yang beliau kabarkan.
 7. Waspada agar tidak terjatuh kepada sikap berlebihan (ghuluw) di dalamnya dengan cara mengangkat beliau dari kedudukan beliau (yang semestinya) yang telah dianugerahkan Allah.
 8. Tidak menyandangkan pada beliau sedikit pun dari predikat karakteristik Allah, seperti bersumpah dengan nama beliau, bertawakal kepada beliau, dan berdo'a kepada beliau.
 9. Loyal dan cinta kepada orang-orang yang beliau cintai, benci dan anti kepada orang-orang yang beliau musuhi.
 10. Menolong Sunnah beliau, dan membela Syariat beliau.
 11. Menghidupkan Sunnah beliau dan menampakkan Syariat beliau, serta menyampaikan dakwah dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau.


referensi:
Muntaqa al-adab asy-Syar'iyyah

Jalan Perdamaian,Kota Baru, 30 November 2016
Abu Aisyah (Dodi Iskandar, S.Si, M.Pd)

No comments:

Post a Comment